CENA

Klienti přichází hojně a často. Naše léčení má nevyčíslitelnou hodnotu. My si to zasoužíme!!!

Léčení osobní

Cena zahrnuje 1 sezení

1500 Kč

Léčení na dálku*

Cena zahrnuje 1 sezení

1500 Kč

*Sezení na dálku je nutné uhradit předem bankovním převodem.

Léčení osobní při hospitalizaci v nemocnici nebo domácím prostředí

Cena zahrnuje 1 sezení

3000 Kč

The Reconnection / Znovunapojení

Cena zahrnuje 2 sezení.

*Přepočet ceny dle aktuálního kurzu ČNB.

USD 333*


Uvedené ceny jsou platné od 1.3.2021

Na požádání také formou Dárkového poukazu pro Vaše blízké a přátele.

Více informací na tel. +420 777 012 550